×
امروز : شنبه, 26 خرداد 1403

اخبار

چرا تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه؟

 دانشگاه صنعتی ارومیه با چشم انداز دستیابی به سطح دانشگاههای توسعه یافته در تمامی شاخص ها، دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیکی، پژوهش محور نمودن جریان تصمیم گیریهای فنی، ارائه تمام رشته های مورد نیاز بخش صنعت و معدن شمالغرب کشور، فعال نمودن پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، ارتقا به جایگاه یک دانشگاه بین المللی و فراملی، جذب دانشجو از کشورهای خارج و ارائه خدمات علمی و پژوهشی به کشورهای همسایه در سال ۱۳۸۵ پا به عرصه ظهور نهاد.

 دانشگاه صنعتی ارومیه با چشم انداز دستیابی به سطح دانشگاههای توسعه یافته در تمامی شاخص ها، دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیکی، پژوهش محور نمودن جریان تصمیم گیریهای فنی، ارائه تمام رشته های مورد نیاز بخش صنعت و معدن شمالغرب کشور، فعال نمودن پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، ارتقا به جایگاه یک دانشگاه بین المللی و فراملی، جذب دانشجو از کشورهای خارج و ارائه خدمات علمی و پژوهشی به کشورهای همسایه در سال ۱۳۸۵ پا به عرصه ظهور نهاد.

بیشتر بدانید

دانشجویان

اعضای هیئت علمی

فارغ التحصیلان

مقاله‌های پژوهشی

زندگی در دانشگاه صنعتی ارومیه

بهترین تجربه زندگی دانشجویی در دانشگاه صنعتی ارومیه

سامانه های ارتباطی

۰۳۱۳۵۱۴۴ ارتباط با روابط عمومی

دکتری

رشته : 800

دانشجو : 400

فارغ التحصیل : 100

دانشجویان خروجی

رشته : 300

دانشجو : 600

فارغ التحصیل : 400

کارشناسی

رشته : 50

دانشجو : 60

فارغ التحصیل : 200

کارشناسی ارشد

رشته : 150

دانشجو : 230

فارغ التحصیل : 320

همایش ها

آخرین همایش های برگزار شده

دانشگاه صنعتی ارومیه

اعتلای فرهنگ و موقعیت علمی استان و نقش موثر آن در کشور، توسعه آموزش عالی استان و بهبود شاخص دانشجو، افزایش سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی، تقویت ارتباط بخش صنعت و معدن با بخش آموزش عالی، تسریع و تسهیل توسعه بخش صنعت استان و تربیت نیروی انسانی متخصص، عملی کردن سیاستهای محرومیت زدایی در منطقه، کمک به تبدیل استان از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور از اهداف اصلی تاسیس دانشگاه صنعتی ارومیه می باشد.
دانشگاه صنعتی ارومیه دارای  ۴  دانشکده (شامل مهندسی مکانیک- صنایع و فناوری های معدنی – علوم و فناوری های نوین – مهندسی شیمی و مواد پیشرفته)، ۱ مرکز نوآوری و کارآفرینی ، ۱۷  رشته در مقاطع کارشناسی، ۲۱ ارشد و ۲ دکتری می باشد. این دانشگاه حدود ۲۳۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۶۴۰ دانشجو در مقطع ارشد و ۳۷ دانشجوی دکتری می باشد.
دانشگاه صنعتی ارومیه دارای ۱۲۵ عضو هیأت علمی است. از این تعداد ۷ نفر (۵.۶%) در مرتبه استاد تمام، ۳۹ نفر (۳۱.۲%) در مرتبه دانشیار، ۷۱ نفر در مرتبه استادیار (۵۶.۸%) و ۸ نفر به عنوان مربی (۶.۴%)، اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند.

تماس با ما
پست الکترونیکی
حضور و غیاب
سامانه سما