×
خبری

مراسم تقدیر از همکاران معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

سایز متن

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراسم تقدیر از همکاران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی، مدیران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، کارکنان معاونت و نمایندگان دانشجویان در محل سالن جلسات دانشگاه در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ برگزار گردید.
در ابتدا معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دکتر کشتیبان ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان از زحمات همکاران در طول سال ۱۴۰۲ تقدیرو تشکر نموده و آرزوی سال پربار توام با موفقیت برای همکاران نمودند و در ادامه هر یک از مدیران نسبت به ارائه گزارش عملکرد ۱۴۰۲ پرداختند و در پایان از فعالین حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

تماس با ما
پست الکترونیکی
حضور و غیاب
سامانه سما