×
خبری

حفظ رتبه دانشگاه صنعتی ارومیه در نظام رتبه بندی ISC

سایز متن

به گزارش روابط عمومی، با انتشار آخرین ماهنامه  ISC دانشگاه صنعتی ارومیه رتبه خود را در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ حفظ کرد.
جهت مشاهده ماهنامه اینجا کلیک کنید.

تماس با ما
پست الکترونیکی
حضور و غیاب
سامانه سما